Ομιλιες / Σεμιναρια

Ομιλιες / Σεμιναρια

Ο Δρ. Καραγιάννης έχοντας εμπειρία σε διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάνω στα προβλήματα συμπεριφοράς των κατοικίδιων ζώων μπορεί να αναλάβει ενημερωτικά σεμινάρια τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ