Διαλεξεις

Διαλεξεις

Ο Δρ. Καραγιάννης δίνει διαλέξεις σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και εθνικά συνέδρια παρουσιάζοντας το έργο του. Επιλεκτικά, κάποιες εργασίες που έχει παρουσιάσει:

 • ESVCE, ECAWBM, 26th-27th November 2011, Avignon, France
  • Case Report: Sexual frustration and aggressive incidents towards owner and her dog by a castrated male cat.
 • 3rd Forum of Companion Animal Medicine, 10-12 February 2012, Athens, Greece
  • Behavioural myths that kill pets.
 • National Veterinary Conference, 5-8 April 2012, Athens, Greece
  • Is it behavioural or is it medical?
  • A wolf in my living room. The dominance myth.
  • Dementia on aged animals.
  • Behavioural medicine in Greek ecomonical crisis.
  CPD Pre-congress seminar in Feline Medicine:
  • Feline Friendly Practice
  • Feline aggressive behaviour
 • STVV-ESVCE-ECAVBM, 7th-9th September 2012, : Martigny, Switzerland
  • Emergence of behavioural problems in puppies younger than 6 months old
 • IVBM, ECAWBM, ESVCE, 26th-29th September 2013, Lisbon, Portugal
  • Dogs with separation-related problems show a “less pessimistic” cognitive bias during treatment with fluoxetine (Reconcile™) and a behaviour modification plan
 • 10th Small Animal Greek Conference, 1- 3 November 2013, Athens, Greece
  • Puppies and Kittens, do's and don'ts
  • Welcome home! How to prevent behavioural problems of the newcomer pet.
 • Continuous Professional Development Course in Behavioural Medicine organised by Hellenic Veterinary Medical Society, Athens 19th January 2014 and Thessaloniki 15th June 2014
  • Introduction to Behavioural Medicine
  • Canine aggressive behaviour
  • Separation related problems
  • Low stress handling in dogs and cats
  • How to choose a trainer
 • Μαθήματα δια βίου εκπαίδευσης για κτηνιάτρους
 • Μετάφραση στα ελληνικά
  Κεφάλαιο: «Management of Behavioural Disorders», In BSAVA Manual of Feline Practice: A Foundation Manual
 • O Δρ. Καραγιάννης συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας (FECAVA) για το Animal Assisted Therapy